توضیحات کامل :

پاورپوینت ارزش تغذیه ای گوشت در 20 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptxآنزیم ها

مشهورترین آنزیم های عضله عبارتند از آلدولاز- لیپاز- فسفوریلاز- كاتالاز پراكسیداز- آدنوزین تری فسفاتاز و سیتوكروم ها و كاپتسین ها ( C.B.A)


مواد ازته غیر پروتئینی

پپتیدها، اسیدهای آمینه آزاد ( آلانین، اسید گلوتامیك، تاورین و ...)

آمین ها، نوكلئوزیدها، نوكلئوتیدها، مشتقات پورین، كراتین ، كراتینی- اوره و آمونیاك

 

گوشت قرمز با كلسترول پایین

گوشت شتر مرغ با گوشت حیوانات كشتاری دیگر فرق دارد. از جمله این تفاوت ها میزان چربی پایین، تركیب مناسب آمینو اسیدها و درصد بالای آمینواسیدهای اشباع و غیر اشباع ظرفیت چربی گوشت شتر مرغ به طور استثنایی پایین است یعنی به میزان یك تا 2 درصد و میزان بالای اسید لینولنیك آن باعث خاصیت رژیمی اش شده است.

گوشت شتر مرغ دارای میزان زیادی آهن است و بسیار بیشتر از گوشت بوقلمون، مرغ یا گوشت گاو است. این گوشت دارای مواد معدنی كم نیاز ضروری مانند روی، منیزیم و ویتامین B1 ، B2 و نیاسین است.